+ Өргөдөл илгээх

Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Хайх...

тест аудио

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Утсаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Утсаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 01-р сарын 27-нд 11:00 цагт

  Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

  хүсэлт тест

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Хүсэлт Утсаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Хүсэлт Утсаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  хүсэлт

  2022 оны 01-р сарын 26-нд 21:04 цагт

  Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

  Сар шинээр гэр гэртээ тэмдэглэхийг уриалж байна

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Цахимаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Цахимаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  Сар шинээр гэр гэртээ тэмдэглэхийг уриалж

  2022 оны 01-р сарын 26-нд 20:57 цагт

  Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

  Ковид

   Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
   Талархал Цахимаар Шийдвэрлээгүй
   Төрөл Ирсэн байдал
   Талархал Цахимаар
   Дэмжсэн Төлөв
   0 Шийдвэрлээгүй

   2022 оны 01-р сарын 26-нд 20:56 цагт

   Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

   ЗАМ ХААСНААС БОЛЖ ХҮНД БАЙДАЛТАЙ БАЙНА.

    Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
    Гомдол Утсаар Шийдвэрлэсэн
    Төрөл Ирсэн байдал
    Гомдол Утсаар
    Дэмжсэн Төлөв
    0 Шийдвэрлэсэн

    Ширээ нурууны иргэд бид зам хааснаас болж хүнд байдалтай байна. ширээ нурууны хүнсний дэлгүүрүүдрүү түгээлтийн машин нэвтрүүлэхгүй байна. хүнсний хомсдолд орохоор байна. надад багийн иргэдээс ирсэн 27 хүний санал гомдол байна. энэ асуудлыг шийдвэрлэж өгнө

    2021 оны 10-р сарын 21-нд 14:49 цагт

    Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

    ОРОН СУУЦНЫ НЭГ ДАВХАРЫН ДЭЛГҮҮРҮҮД АРХИ ЗАРАХЫГ БОЛИУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ

     Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
     Санал Утсаар Шийдвэрлээгүй
     Төрөл Ирсэн байдал
     Санал Утсаар
     Дэмжсэн Төлөв
     0 Шийдвэрлээгүй

     Орон сууцны 1 давхарын дэлгүүрүүдийг архи зарахыг нь болиулах санал

     2021 оны 10-р сарын 20-нд 14:42 цагт

     Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар