+ Өргөдөл илгээх

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулиас

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.

Нууцад хамаарах материал илгээхгүй байхыг анхаарна уу!

Өргөдөл, гомдолд тавигдах шаардлага

- Иргэн цахим өргөдөл, гомдол гаргахдаа овог, нэр, буцах цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаар зэргийг тодорхой бичиж гарчигийг оновчтой тавина.
- Өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудал болон бусад хавсаргасан баримт бичиг үнэн зөв байна.

Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах

- Өргөдөл гомдлын бүртгэл, зохицуулалт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн нь өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөө түүнийг хүлээн авсан талаарх мэдээлэл, холбогдох зөвлөгөө, тайлбар, хариу өгнө.
- Өргөдөлд заасан асуудлыг судлах, хариу өгөхөд хугацаа шаардлагатай бол тус асуудлыг холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран судалж хариу өгнө.
- “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай бол эрх бүхий албан тушаалтан уг хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгана.
- Санал, хүсэлтийн шинжтэй өргөдлийн хариуг 60 хоногт багтаан өгнө.

Цахим өргөдлийн дугаар: 1200396866

Холбогдох зураг хавсаргах

Та дээд тал нь 4 ширхэг зураг хавсарсаж болох бөгөөд Browse товчин дээр дарж нэг дор хавсаргах зурагнуудаа бүгдийг нь сонгон хуулах товчийг дарна. Таны сонгосон зураг .jpg .jpeg .png .gif өргөтгөлтэй байх ба нэг зургийн хэмжээ 4mb-аас ихгүй байна. Өөр өргөтгөлтэй болон их хэмжээтэй зураг хуулагдахгүй болохыг анхаарна уу.

Үндсэн мэдээллийн хэсэг

Буцах
Миний илгээсэн өргөдлүүд
Binding error: