+ Өргөдөл илгээх

Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Хайх...

Өмчилөлийн 0.7 газар олгож өгөх тухай №116

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
  Төрөл Ирсэн байдал
  Хүсэлт Биечилэн өгсөн
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлэсэн

  0,7га өмчилөлийн газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

  2022 оны 12-р сарын 15-нд 16:37 цагт

  Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

  Өмчилөлийн 0.7 газар олгож өгөх тухай

   Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
   Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
   Төрөл Ирсэн байдал
   Хүсэлт Биечилэн өгсөн
   Дэмжсэн Төлөв
   0 Шийдвэрлэсэн

   Өөрийн өмчилөлийн газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

   2022 оны 12-р сарын 15-нд 13:53 цагт

   Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

   Эзэмшил газрын гэрчилгээ гаргаж өгөх тухай

    Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
    Хүсэлт Утсаар Шийдвэрлэсэн
    Төрөл Ирсэн байдал
    Хүсэлт Утсаар
    Дэмжсэн Төлөв
    0 Шийдвэрлэсэн

    Эзэмшил газрын гэрчилгээ гаргуулах хүсэлтэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

    2022 оны 12-р сарын 15-нд 13:48 цагт

    Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

    Эзэмших эрхийн гэрчилгээ гаргаж өгнө үү

     Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
     Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
     Төрөл Ирсэн байдал
     Хүсэлт Биечилэн өгсөн
     Дэмжсэн Төлөв
     0 Шийдвэрлэсэн

     Өөрийн эзэмшилийн газартаа гэрчилгээ гаргуулах хүсэлтэй тул хүсэлтийг шийдвэрлэж өгнө

     2022 оны 12-р сарын 15-нд 10:34 цагт

     Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

     Эзэмшилийн газар авах тухай №108

      Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
      Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
      Төрөл Ирсэн байдал
      Хүсэлт Биечилэн өгсөн
      Дэмжсэн Төлөв
      0 Шийдвэрлэсэн

      Ногоо тарих эзэмшилийн газартай болох хүсэлтэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

      2022 оны 12-р сарын 15-нд 10:27 цагт

      Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

      Эзэмшилийн газар авах тухай №104

       Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
       Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
       Төрөл Ирсэн байдал
       Хүсэлт Биечилэн өгсөн
       Дэмжсэн Төлөв
       0 Шийдвэрлэсэн

       Эзэмшилийн газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

       2022 оны 12-р сарын 15-нд 08:53 цагт

       Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

       Хүсэлт
       Шийдвэр гарсан байна

       Өмчилөлийн 0.7 газар олгож өгөх тухай №116

       0,7га өмчилөлийн газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.

       Шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

       Сумын ИТХ-ын 2021.10.15-ны  өдрийн 05 тогтоолоор батлагдсан газраас газар олголт хийв. Газар олголтыг 99332611 утас руу мэдэгдэж 2022.06.10-нд зохион байгуулав


       Шийдвэрийн төрөл Шийдвэрийн мэдээлэл
       Огноо 2022-12-15 04:40:38
       Шийдвэрлэсэн байгууллага Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

       ХХҮГ-ын мэргэжилтэнд уламжилж иргэнд утсаар хариу тайлбар өгүүлсэн.


       Шийдвэрийн төрөл Шийдвэрийн мэдээлэл
       Огноо 2019-10-12 03:30:56
       Шийдвэрлэсэн байгууллага Орхон сумын ЗДТГ

       Товч мэдээлэл

       Илгээсэн байдал Биечилэн өгсөн
       Хандсан байгууллага Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа
       Илгээсэн он сар 2022 оны 12-р сарын 15 өдөр 16:37 цаг
       Дэмжсэн тоо
       0