+ Өргөдөл илгээх

Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Хайх...

газар өмчилж авах тухай №421

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
  Төрөл Ирсэн байдал
  Хүсэлт Биечилэн өгсөн
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлэсэн

  Гэр бүлийн хэрэгцээний газар өмчилж авах хүсэлтэ тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

  2022 оны 12-р сарын 02-нд 11:24 цагт

  Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

  Газар өмчилж авах тухай №422

   Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
   Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
   Төрөл Ирсэн байдал
   Хүсэлт Биечилэн өгсөн
   Дэмжсэн Төлөв
   0 Шийдвэрлэсэн

   Гэр бүлийн хэрэгцээний газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдврлэж өгнө

   2022 оны 12-р сарын 01-нд 15:45 цагт

   Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

   Газар өмчилж авах тухай №425

    Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
    Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
    Төрөл Ирсэн байдал
    Хүсэлт Биечилэн өгсөн
    Дэмжсэн Төлөв
    0 Шийдвэрлэсэн

    Гэр бүлийн хэрэгцээний газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

    2022 оны 12-р сарын 01-нд 15:41 цагт

    Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

    Газар өмчилж авах тухай №426

     Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
     Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
     Төрөл Ирсэн байдал
     Хүсэлт Биечилэн өгсөн
     Дэмжсэн Төлөв
     0 Шийдвэрлэсэн

     Гэр бүлийн хэрэгцээний газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

     2022 оны 12-р сарын 01-нд 15:27 цагт

     Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

     Газар өмчилж авах тухай №427

      Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
      Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
      Төрөл Ирсэн байдал
      Хүсэлт Биечилэн өгсөн
      Дэмжсэн Төлөв
      0 Шийдвэрлэсэн

      Гэр бүлийн хэрэгцээний газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг минь хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

      2022 оны 12-р сарын 01-нд 15:08 цагт

      Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

      Газар өмчилж авах тухай №432

       Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
       Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
       Төрөл Ирсэн байдал
       Хүсэлт Биечилэн өгсөн
       Дэмжсэн Төлөв
       0 Шийдвэрлэсэн

       Гэр бүлийн хэрэгцээний газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

       2022 оны 12-р сарын 01-нд 14:55 цагт

       Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

       Шийдвэрлэгдээгүй байна

       Шийдвэрлэгдсэн


       Шийдвэрийн төрөл Шийдвэрийн мэдээлэл
       Огноо 2019-10-17 03:27:16
       Шийдвэрлэсэн байгууллага Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар

       Товч мэдээлэл

       Илгээсэн байдал Биечилэн өгсөн
       Хандсан байгууллага
       Илгээсэн он сар
       Дэмжсэн тоо