+ Өргөдөл илгээх

Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Хайх...

Өмчилөлийн 0.7 газар олгож өгөх тухай №116

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
  Төрөл Ирсэн байдал
  Хүсэлт Биечилэн өгсөн
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлэсэн

  0,7га өмчилөлийн газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

  2022 оны 12-р сарын 15-нд 16:37 цагт

  Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

  Өмчилөлийн 0.7 газар олгож өгөх тухай

   Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
   Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
   Төрөл Ирсэн байдал
   Хүсэлт Биечилэн өгсөн
   Дэмжсэн Төлөв
   0 Шийдвэрлэсэн

   Өөрийн өмчилөлийн газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

   2022 оны 12-р сарын 15-нд 13:53 цагт

   Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

   Эзэмшил газрын гэрчилгээ гаргаж өгөх тухай

    Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
    Хүсэлт Утсаар Шийдвэрлэсэн
    Төрөл Ирсэн байдал
    Хүсэлт Утсаар
    Дэмжсэн Төлөв
    0 Шийдвэрлэсэн

    Эзэмшил газрын гэрчилгээ гаргуулах хүсэлтэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

    2022 оны 12-р сарын 15-нд 13:48 цагт

    Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

    Эзэмших эрхийн гэрчилгээ гаргаж өгнө үү

     Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
     Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
     Төрөл Ирсэн байдал
     Хүсэлт Биечилэн өгсөн
     Дэмжсэн Төлөв
     0 Шийдвэрлэсэн

     Өөрийн эзэмшилийн газартаа гэрчилгээ гаргуулах хүсэлтэй тул хүсэлтийг шийдвэрлэж өгнө

     2022 оны 12-р сарын 15-нд 10:34 цагт

     Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

     Эзэмшилийн газар авах тухай №108

      Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
      Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
      Төрөл Ирсэн байдал
      Хүсэлт Биечилэн өгсөн
      Дэмжсэн Төлөв
      0 Шийдвэрлэсэн

      Ногоо тарих эзэмшилийн газартай болох хүсэлтэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

      2022 оны 12-р сарын 15-нд 10:27 цагт

      Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

      Эзэмшилийн газар авах тухай №104

       Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
       Хүсэлт Биечилэн өгсөн Шийдвэрлэсэн
       Төрөл Ирсэн байдал
       Хүсэлт Биечилэн өгсөн
       Дэмжсэн Төлөв
       0 Шийдвэрлэсэн

       Эзэмшилийн газартай болох хүсэлтэй тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө

       2022 оны 12-р сарын 15-нд 08:53 цагт

       Хандсан байгууллага: Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

       Хүсэлт
       Шийдвэр гарсан байна

       Эзэмшил газрын гэрчилгээ гаргаж өгөх тухай

       Эзэмшил газрын гэрчилгээ гаргуулах хүсэлтэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.

       Шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

        Сумын  Засаг даргын 2022.04.11-ны өдрийн А/74 тоот захирамжаар шийдвэрлэв. Хариуг 2022.04.20-нд мэдэгдэв.


       Шийдвэрийн төрөл Шийдвэрийн мэдээлэл
       Огноо 2022-12-15 01:50:23
       Шийдвэрлэсэн байгууллага Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа

       Товч мэдээлэл

       Илгээсэн байдал Утсаар
       Хандсан байгууллага Газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа
       Илгээсэн он сар 2022 оны 12-р сарын 15 өдөр 13:48 цаг
       Дэмжсэн тоо
       0