+ Өргөдөл илгээх

Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Хайх...

тест

Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
Талархал Цахимаар Шийдвэрлэсэн
Төрөл Ирсэн байдал
Талархал Цахимаар
Дэмжсэн Төлөв
0 Шийдвэрлэсэн

агуулга

2022 оны 05-р сарын 26-нд 12:43 цагт

Хандсан байгууллага: Орхон сумын ЗДТГ

тест

Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
Талархал Цахимаар Шийдвэрлэсэн
Төрөл Ирсэн байдал
Талархал Цахимаар
Дэмжсэн Төлөв
0 Шийдвэрлэсэн

2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

баярлалаа

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Цахимаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Цахимаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

  Хандсан байгууллага: Прокурорын газар

  Test

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Гомдол Цахимаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Гомдол Цахимаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:33 цагт

  Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

  test

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Утсаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Утсаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:30 цагт

  Хандсан байгууллага: Захирагчийн алба

  тест аудио

   Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
   Талархал Утсаар Шийдвэрлээгүй
   Төрөл Ирсэн байдал
   Талархал Утсаар
   Дэмжсэн Төлөв
   0 Шийдвэрлээгүй

   2022 оны 01-р сарын 27-нд 11:00 цагт

   Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

   Талархал
   Шийдвэр гарсан байна

   тест

   агуулга завар

   Шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

   өргөдөлийг хүлээн аваад шилжүүлэв


   Шийдвэрийн төрөл Явцын мэдээлэл
   Огноо 2022-05-26 12:46:59
   Шийдвэрлэсэн байгууллага Аудитын газар

   хаав


   Шийдвэрийн төрөл Шийдвэрийн мэдээлэл
   Огноо 2022-05-26 12:47:58
   Шийдвэрлэсэн байгууллага Аудитын газар

   Товч мэдээлэл

   Илгээсэн байдал Цахимаар
   Хандсан байгууллага Орхон сумын ЗДТГ
   Илгээсэн он сар 2022 оны 05-р сарын 26 өдөр 12:43 цаг
   Дэмжсэн тоо
   0