+ Өргөдөл илгээх

Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Хайх...

тест

Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
Талархал Цахимаар Шийдвэрлэсэн
Төрөл Ирсэн байдал
Талархал Цахимаар
Дэмжсэн Төлөв
0 Шийдвэрлэсэн

агуулга

2022 оны 05-р сарын 26-нд 12:43 цагт

Хандсан байгууллага: Орхон сумын ЗДТГ

тест

Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
Талархал Цахимаар Шийдвэрлэсэн
Төрөл Ирсэн байдал
Талархал Цахимаар
Дэмжсэн Төлөв
0 Шийдвэрлэсэн

2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

баярлалаа

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Цахимаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Цахимаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

  Хандсан байгууллага: Прокурорын газар

  Test

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Гомдол Цахимаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Гомдол Цахимаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:33 цагт

  Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

  test

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Утсаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Утсаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:30 цагт

  Хандсан байгууллага: Захирагчийн алба

  тест аудио

   Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
   Талархал Утсаар Шийдвэрлээгүй
   Төрөл Ирсэн байдал
   Талархал Утсаар
   Дэмжсэн Төлөв
   0 Шийдвэрлээгүй

   2022 оны 01-р сарын 27-нд 11:00 цагт

   Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

   Талархал
   Шийдэх хугацаа дууссан байна

   баярлалаа

   баярлалаа

   Шийдвэрлэгдээгүй байна

   Товч мэдээлэл

   Илгээсэн байдал Цахимаар
   Хандсан байгууллага Прокурорын газар
   Илгээсэн он сар 2022 оны 05-р сарын 24 өдөр 10:24 цаг
   Дэмжсэн тоо
   0