+ Өргөдөл илгээх

Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Хайх...

тест

Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
Талархал Цахимаар Шийдвэрлэсэн
Төрөл Ирсэн байдал
Талархал Цахимаар
Дэмжсэн Төлөв
0 Шийдвэрлэсэн

агуулга

2022 оны 05-р сарын 26-нд 12:43 цагт

Хандсан байгууллага: Орхон сумын ЗДТГ

тест

Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
Талархал Цахимаар Шийдвэрлэсэн
Төрөл Ирсэн байдал
Талархал Цахимаар
Дэмжсэн Төлөв
0 Шийдвэрлэсэн

2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

баярлалаа

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Цахимаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Цахимаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

  Хандсан байгууллага: Прокурорын газар

  Test

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Гомдол Цахимаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Гомдол Цахимаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:33 цагт

  Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

  test

  Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
  Талархал Утсаар Шийдвэрлээгүй
  Төрөл Ирсэн байдал
  Талархал Утсаар
  Дэмжсэн Төлөв
  0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:30 цагт

  Хандсан байгууллага: Захирагчийн алба

  тест аудио

   Төрөл Ирсэн байдал Төлөв
   Талархал Утсаар Шийдвэрлээгүй
   Төрөл Ирсэн байдал
   Талархал Утсаар
   Дэмжсэн Төлөв
   0 Шийдвэрлээгүй

   2022 оны 01-р сарын 27-нд 11:00 цагт

   Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

   Талархал
   Шийдэх хугацаа дууссан байна

   Сар шинээр гэр гэртээ тэмдэглэхийг уриалж байна

   Сар шинээр гэр гэртээ тэмдэглэхийг уриалж байна

   Шийдвэрлэгдээгүй байна

   Товч мэдээлэл

   Илгээсэн байдал Цахимаар
   Хандсан байгууллага Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
   Илгээсэн он сар 2022 оны 01-р сарын 26 өдөр 20:57 цаг
   Дэмжсэн тоо
   0